Harmonogramy dla sektorów

Zabudowa jednorodzinna:

Sektor I
Harmonogram odbioru odpadów dla sektora I na rok 2018 w formacie PDF [czytaj...]

Sektor II
Harmonogram odbioru odpadów dla sektora II na rok 2018 w formacie PDF [czytaj...]

Sektor III
Harmonogram odbioru odpadów dla sektora III na rok 2018 w formacie PDF [czytaj...]

Zabudowa wielorodzinna:

Sektor I
Harmonogram odbioru odpadów dla sektora I na rok 2018 w formacie PDF [czytaj...]

Sektor II
Harmonogram odbioru odpadów dla sektora II na rok 2018 w formacie PDF [czytaj...]

Sektor III
Harmonogram odbioru odpadów dla sektora III na rok 2018 w formacie PDF [czytaj...]

Od firm:

Sektor I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od firm dla sektora I na rok 2018 w formacie PDF [czytaj...]

Sektor II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od firm dla sektora II na rok 2018 w formacie PDF [czytaj...]

Sektor III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od firm dla sektora III na rok 2018 w formacie PDF [czytaj...]

 
W przypadku pokrycia się dnia wywozu z dniem ustawowo wolnym od pracy, wywóz odbędzie z jednodniowym przesunięciem czyli o jeden dzień później.

Sektory gospodarowania odpadami

Miasto Świdnica, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej, zostało podzielone na trzy sektory gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z czym dla każdego z sektorów został zorganizowany odrępbny przetarg  na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dla każdego z sektorów zostały wyznaczone miejsca, w których ustawione zostaną pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, tzw. gniazda do segregacji. Ponadto dla każdego z sektorów zostały opracowane odrębne harmonogramy odbioru odpadów zmieszanch, segregowanych i wielkogabarytowych.

Sprawdź w jakim sektorze mieszkasz