Dane kontaktowe:

Urząd miejski

tel. 74/856-28-59
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl


Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
Pokoje nr: 2, 3
 

Krystian Werecki - Zastępca Prezydenta Miasta: k.werecki@um.swidnica.pl, pok. 207,
+48 074 856 28 62.

Magdalena Filek: m.filek@um.swidnica.pl, pok. 2,
+48 74 856 29 21. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne, kontrola jakości usług
w zakresie odbioru odpadów, edukacja ekologiczna.

Małgorzata Leszczyńska: m.leszczynska@um.swidnica.pl, pok. 2,
+48 74 856 28 59. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Beata Kozłowska: b.kozlowska@um.swidnica.pl, pok. 2, +48 74 856 29 36.

Anna Mglej: a.mglej@um.swidnica.pl, pok. 2,
+48 74 856 29 36.

Anna Tręda: a.treda@um.swidnica.pl, pok. 3,
+48 74 856 28 59. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Małgorzata Bałazy: m.balazy@um.swidnica.pl,
pok. 3, +48 74 856 28 59. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyślij wiadomość

Jak dojechać ?