NIE PAL ŚMIECI!

Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób pozbywa się śmieci paląc je w piecach domowych. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla ponieważ wydajność energetyczna nieposegregowanych odpadów nie jest tak duża jak wydajność energetyczna materiałów opałowych.

Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C, jest to niska temperatura spalania, podczas którego z palenisk domowych wydostają się do atmosfery nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne, których lista jest bardzo długa.

 

Zagrożenia

Zanieczyszczenia wdychane z powietrza i te, które mogą osadzać się bezpośrednio na skórze mają negatywny wpływ na cały organizm. Zwykle skutki oddziaływania toksyn nie są widoczne czy odczuwalne od razu, ale gromadzone w naszych organizmach przez dłuższy okres mają bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Zwykle  dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Ze względu na to, że dzieci maja obniżoną odporność w stosunku do dorosłych to one są najbardziej narażone na choroby związane z układem oddechowym, która niezwykle często objawia się w postaci alergii.

W wyniku procesu spalania odpadów komunalnych w piecach domowych do atmosfery przedostają się między innymi takie związki chemiczne jak:

 • dioksyny i furany, które związane są z chorobami nowotworowymi,

 • dwutlenek siarki, który powoduje trudności w oddychaniu,

 • tlenki azotu, które podrażniają płuca,

 • tlenek węgla, który powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy.

Pamiętać należy również , że spalanie odpadów w piecach domowych jest przyczyną uszkodzenia instalacji ( pieców) oraz przewodów kominowych, co może być fatalne w skutkach powodując awarie systemów czy narażając na duże koszty wymian i napraw. Ponadto za spalanie odpadów komunalnych w piecach domowych grozi kara grzywny do 5 tys. złotych.

 

Regulacje prawne

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i naszych najbliższych  paląc śmieci w domowym.

Każdy z nas wyrzuca około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. To dużo, a ilość ta wzrasta wraz ze wzrostem standardu i  konsumpcyjnym charakterem życia ludzi. Problemy z rosnącą ilością odpadów dotyczą nie tylko nas, dlatego Komisja Europejska przyjęła strategię, która ma rozwiązać problemy z odpadami. Jedną z zalecanych metod jest termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach zwanych spalarniami.

 

Spalanie odpadów w spalarniach

Termiczne przekształcanie odpadów to zaawansowany technologicznie proces, który podlega ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze od 850 do 1150 stopni C, co ogranicza możliwość powstania szkodliwych substancji. Spalanie śmieci w spalarni, w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy proces oczyszczania spalin dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń technicznych. One rozkładają i redukują substancje powstające podczas spalania. Ciągły monitoring procesu spalania pozwala na jego pełną kontrolę.

W Europie działa obecnie ponad 400 takich instalacji. Spalanie śmieci w odpowiedzialny i kontrolowany sposób może w przyszłości stać się metodą, która pomoże rozwiązać także nasze kłopoty z rosnącą ilością odpadów.

 

Pamiętaj!

Palenie śmieci w domu jest: niebezpieczne i kosztowne.

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów!

 

Prawo zabrania spalania w piecach domowych i kotłowniach:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,

 • zużytych opon

 •  innych odpadów z gumy,

 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,

 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,

 • sztucznej skóry,

 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

 • opakowań po farbach i lakierach,

 • pozostałości farb i lakierów,

 • plastikowych toreb z polityenu,

 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

W gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza opałem:

 

 • papier, tekturę i drewno,

 • opakowania z papieru, tektury i drewna,

 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,

 • odpady kory i korka,

 • trociny, wióry i ścinki,

 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.