PRZYDOMOWE KOMPOSTOWNIE

W odpadach domowych, jakie wytwarzamy nawet do 50% stanowią odpady organiczne, które wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane. Istnieje jednak inny sposób pozbywania się odpadów organicznych (biodegradowalnych) –kompostowanie.
 

Co to są odpady biodegradowalne (organiczne)?

Odpady biodegradowalne to głównie odpady, które powstają z pielęgnacji terenów zielonych (np. ścięte trawy, liście, ścięte gałęzie, itp) oraz tzw. odpady kuchenne (resztki żywności,  resztki z przygotowania żywności, odpady po owocach i warzywach, itp.).

Doskonałym sposobem powtórnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych jest ich kompostowanie. Wynikiem tego procesu będzie kompost, który może zostać wykorzystany w ogródku przydomowym, na działce uprawnej lub nawet przy pielęgnacji terenów zielonych. Przygotowanie wartościowego kompostu wymaga jednak odrobinę chęci i spełnienia odpowiednich warunków.

Co to jest kompostowanie?  

Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Składa się z dwóch głównych procesów: mineralizacji w warunkach tlenowych oraz humifikacji. Podwyższona temperatura, w której zachodzą te procesy (nawet do 70oC) oraz obecność grzybów pleśniowych wytwarzających substancje antybiotyczne, gwarantuje zniszczenie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych, a także nasion chwastów. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.

Co można kompostować?

Kompostować możemy substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych:

  • organiczne odpady kuchenne, 
  • odpady z pielęgnacji terenów zielonych (ścięta trawa, liście, ścięte gałęzie), odpady z targowisk (resztki warzyw i owoców).

Zalety kompostowania

  • zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska
  • unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym
  • produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu)
  • proste technologie kompostowania
  • niski koszt inwestycji i eksploatacji
  • łatwość składowania niewykorzystanego kompostu

Technologie kompostowania

Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostownikach przydomowych.

Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go, co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach.

Obecnie na rynku pojawiły się specjalne urządzenia, takie jak kompostowniki drewniane lub małe kontenery z tworzyw sztucznych, które ułatwiają i często przyspieszają przydomową produkcję kompostu. Niewielkie, drewniane kompostowniki przydomowe można również z powodzeniem wykonać samodzielnie – do czego gorąco zachęcamy nie tylko właścicieli ogródków działkowych.

 

Zachęcamy mieszkańców do zakładania kompostowników na terenie swoich nieruchomości i wykorzystywania kompostu jako nawozu naturalnego w przydomowych ogródkach.